1) FCC Kollabrasyonu

          Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) ve Ankara Üniversitesi arasında “Gelecek Dairesel Çarpıştırıcı (FCC) Kollaborasyonu” kapsamında mevcut olan bilimsel işbirliği  anlaşması yenilendi. Anlaşmaya göre Ankara Üniversitesinin, CERN‘de mevcut durumda bulunduğu FCC Kollaborasyonu işbirliği kapsamında  fizik ve tasarım çalışmaları devam edecek. FCC Çalışma Grubu Başkanı Michael Benedik ve Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet ÜNÜVAR tarafından imzalanmış olan Gelecek Dairesel Çarpıştırıcı (FCC) işbirliğinde fizik ve tasarım çalışmalarına katkı sağlamak üzere kollaborasyonda yer alacaktır. Enstitümüz öğretim elemanlarından Prof. Dr. İlkay TÜRK ÇAKIR, Prof. Dr. Hatice DURAN YILDIZ, Dr. Öğr. Üyesi Ümit KAYA, Öğr. Gör. Çağlar KAYA, Öğr. Gör. İ. Burak KOÇ ile Ankara Üniversitesi Fizik Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Orhan ÇAKIR, Doç. Dr. Sinan KUDAY, Doç Dr. Aysuhan OZANSOY, Doç. Dr. Volkan ARI ve Arş. Gör. Ali Can CANBAY tarafından yürütülecek çalışmalarla mevcut CERN FCC çalışma gruplarında yer alınarak, FCC fizik, dedektör ve veri anallizi çalışmalarına katkı sağlanmaya devam edilecektir.

2) CLIC CTF3 Kollaborasyonu

Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) ve Ankara Üniversitesi arasında “Compact Linear Collider Test Facility (CLIC CTF3)” kapsamında mevcut olan bilimsel işbirliği anlaşması yenilenmiştir.

İkili İşbirliği Antlaşmaları:

DESY, Deutsches Elektronen SYnchrotron, http://www.desy.de
Notke Str. 85, Hamburg, Germany

Anlaşma yapılan yıl: 17.06.1996
Alman Elektron Sinkrotronu (DESY), Helmholtz Birliği’nin bir üyesi ve dünyanın önde gelen hızlandırıcı merkezlerinden biridir. Hamburg ve Zeuthen (Berlin)’de iki merkeze sahiptir. Almanya’nın en büyük ulusal araştırma merkezi özelliğine sahiptir.  İşbirliği antlaşması beşer yıllık periyodlar ile uzatılarak devam ettirilmektedir.
Helmholtz Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR), http://www.hzdr.de
Bautzner Landstraße 400, 01328 Dresden, Germany
I.Anlaşma yılı:2007

II.Anlaşma yılı:2010
Forschungzentrum Dresden (FZD) Dresden’in 17 km doğusunda kurulu bulunan Almanya’nın sayılı ulusal araştırma merkezlerindendir. Merkezdeki araştırmalar 6 enstitü tarafından gerçekleştirilmektedir.
– Institute of Ion Beam Physics and Materials Research
– Institute of Radiopharmacy
– Radiation Sources Institüte, ELBE
– Institute of Safety Research
– Institute of Radiochemistry
– Dresden High Magnetic Field Laborator
Helmholtz Zentrum Berlin (HZB), BESSY (Berliner Elektronenspeicherring-Gesellscaft für Synschrotronstarhlung), http://www.helmholtz-berlin.de
Albert-Einstein-Str. 15 12489 Berlin, Germany
Anlaşma yapılan yıl:
 2007

BESSY, Berlin Sinkrotron Işınımı Araştırma Merkezi, 1979’da DESY (Hamburg), Forschungzentrum Julich (FJZ), Forchungzentrum Kalsruhe (FZK), Hahn-Meitner Institut Berlin (HMI) ve Max Planck Enstitüsünün (MPI) ortak kurduğu bir araştırma merkezdir. Bu 5’li ortaklık 1979-1989 arasında Berlin’de BESSY-I laboratuarını kurup işletmiş, 1998’de ise Berlin-Adlershof’ta BESSY-II laboratuvarını inşa etmişlerdir. BESSY’nin de yer aldığı Berlin-Adlershof bölgesi Alman hükümeti tarafından bir çok enstitü ve araştırma merkezinin yer aldığı ve yaklaşık 10.000 kişinin çalıştığı  bir Bilim ve Teknoloji parkı olarak tasarlanmış ve geliştirilmiştir.
CERN, Avrupa Nükleer Araştırmalar Merkezi, http://www.cern.ch
CH-1211 Geneva 23, Switzerland
Anlaşma yapılan yıllar:
ATLAS (1997)

CLIC (2005)
CERN, 1954’te 12 Avrupa ülkesinin ortaklaşa kurduğu dünyanın en büyük hızlandırıcı merkezidir. Üye devlet sayısı 21’dir. Ülkemiz asosiye üyelik anlaşmasını 12.05.2013 tarihinde imzalamıştır. Ankara Üniversitesi 1997 yılından bu yana önce TÜBİTAK’ın, ardından TAEK’in mali desteği ile LHC-ATLAS deneyi üyeliğini sürdürmektedir. Ankara Üniversitesi TAEK desteği ile yürütülen projeler aracılığı ile CERN-CLIC projesine 2004’te katılmış, bu çerçevede CERN ile CLIC laboratuvarlarında hızlandırıcı fizikçisi yetiştirmek, karşılıklı bilgi ve bilim insanı değişimi vb. olanakları sağlayan işbirliği antlaşmasını Ağustos 2005’te imzalamıştır. İşbirliği antlaşması 2013’te yenilenmiştir.
Cockcroft Institute, UK,  http://www.cockcroft.ac.uk
Sci-Tech Daresbury Daresbury, Warrington, WA4 4AD United Kingdom 
Anlaşma yaplan yıl: Mayıs 2011

Ankara Üniversitesi – IHEP (Çin)
International High Energy Physics Institute, http://english.ihep.cas.cn
19B Yuquan Road, Shijingshan District, Beijing, China
Anlaşma yapılan yıl: Aralık 2011
European X-Ray Free Electron Laser Facility, http://www.xfel.eu
European XFEL GmbH, Holzkoppel 4 22869 Schenefeld, Germany
Anlaşma yapılan yıl: Mayıs 2012

European XFEL Tesisi 13 Avrupa ülkesinin DESY hızlandırıcı merkezinin koordinasyonunda Hamburg’ta kurduğu ve dünyanın en güçlü ışınım kaynağı (FEL) tesisidir. Tesiste bilimsel araştırmalara 2017 yılında başlanılması planlanmıştır.
European Spallation Source Facility, http://europeanspallationsource.se
221 00 Lund, Sweden
Anlaşma yapılan yıl: Eylül 2013

ESS, 17 Avrupa ülkesinin birlikte kurduğu ve GeV enerjili yüksek akılı proton hızlandırıcısına dayalı dünyanın en güçlü nötron üretim ve kullanım merkezi olarak inşa edilmektedir.
Instituto Nazionale di Fizica Nucleare (INFN) Laboratori Nazionali del Sud (LNS)
http://www.lns.infn.it
95123 Catania, Italy
Anlaşma yapılan yıl:
 Eylül 2014

INFN-LNS merkezi hızlandırıcıya dayalı nükleer fizik ve iyon fiziği çalışmalarının yapıldığı önemli bir araştırma merkezidir. INFN’in Catania (Sicilya) şehrindeki branşı olarak kurulmuştur.