Enstitü Sekreteri

• Enstitüye gelen tüm evrakların havalesi, dağılımı ve takibi ile kurum içi yazışmalarınsağlıklı bir şekilde yapılmasını sağlamak
• Müdürün verdiği görevleri yerine getirmek.
• Enstitü binasının altyapısının takibi ve TARLA ile koordinasyonun sağlamak
• İş sağlığı ve güvenliği kurulu üyeliği, takibi, bilgilerin aktarılmasını sağlamak
• Gerçekleştirme görevlisi olarak imza atmak, satın alma evraklarının doğruluğunu
kontrol etmek
• Enstitü bütçesinin dağılımı belirlemek
• Taşınır kayıt kontrol yetkilisi olarak taşınırların kontrolünü sağlamak
• Yönetim kurulu, Enstitü ve Disiplin kurullarında raportör olarak görev yaparak alınan
kararların yazılması saklanması ve ilgili yerlere göndermesini sağlamak

Burak ÇETİNDAŞBilgisayar İşletmeni
• Taşınır işlemleri
• Personel işlemleri
• CİMER sorumluluğu
• Personel bilgi sistemi sorumluluğu
• KVKK sorumluluğu
• İşçi puantaj yazışmaları
• Yönetim ve Enstitü kurul kararları yazışmaları
• Öğrenci işleri
o YÖKSİS tanımı var
o Akademik takvim OBS ye tanımlanmalı
o Başvuran öğrencilerin başvuruları kontrol ediyor
o Bilim sınavı jüri belirleniyor
o Ders görevlendirmesi
o Öğrenciler ile iletişim
Cemile FİDANBilgisayar İşletmeni
• E-beyas sorumluluğu
• Arşiv net birim sorumluluğu
• İç kontrol Birim sorumluluğu
• Web sayfası sorumluluğu
• Satın alma
• Seyahat kartı işlemleri
• BAP proje işlemleri
• İzleme, Faaliyet, Stratejik plan Raporu
• Birim öz değerlendirme raporu (6 ayda bir)
• Hassas görev raporlama (6 ayda bir)
• Enstitü Atölye Çalışmaları
• Birim Kalite değerlendirme
• Bütçe İşlemleri
• Muayene komisyonu üyesi
• Sayım döküm komisyonu üyesi
• Birim iletişim temsilciliği
• Öğrenci staj işlemleri
• Genel yazışma
• Evrak kayıt ve postalama işlemleri