Cemile FİDAN
Cemile FİDANBilgisayar İşletmeni
0 (312) 485 37 45 Dahili: 4017
cfidan@ankara.edu.tr
 • Satın Alma İşlemleri
 • Bütçe İşlemleri
 • Öğrenci İşleri
 • Birim İletişim Temsilciliği
 • Arşiv Net Birim Sorumluluğu
 • Raporlamalar
 • Enstitü Müdürü ve Enstitü Sekreterinin Vereceği Diğer Görevler
Burak ÇETİNDAŞ
Burak ÇETİNDAŞBilgisayar İşletmeni
0 (312) 485 37 45 Dahili: 4019
cetindas@ankara.edu.tr
 • Personel İşleri
 • Taşınır Kayıt İşlemleri
 • Mutemetlik
 • CİMER Birim Sorumluluğu
 • Enstitü Müdürü ve Enstitü Sekreterinin Vereceği Diğer Görevler
Ümit AKGÜL
Ümit AKGÜLBilgisayar İşletmeni
0 (312) 485 37 45 Dahili: 4010
akgulu@ankara.edu.tr
 • E-Beyas Birim Sorumluluğu
 • Enstitü Yönetim Kurulu & Enstitü Kurulu Yazışmaları
 • Enstitü Web Sayfası Birim Sorumluluğu
 • Enstitü e-Posta Birim Sorumluluğu
 • Evrak Kayıt ve Postalama İşlemleri
 • KVKK Birim Sorumluluğu
 • Enstitü Müdürü ve Enstitü Sekreterinin Vereceği Diğer Görevler
Bayram TEKİN
Bayram TEKİNSürekli İşçi
0 (312) 485 37 45 Dahili: 4021
byrmtekin@ankara.edu.tr
 • Temizlik İşleri
 • Enstitü Müdürü ve Enstitü Sekreterinin Vereceği Diğer Görevler