Misyonumuz

Ankara Üniversitesi Hızlandırıcı Teknolojileri Enstitüsü’nün misyonu, parçacık hızlandırıcıları ve dedektör teknolojileri alanında nitelikli yetkin bilim insanı potansiyeli oluşturmak amacıyla ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim programları düzenlemek, ülkemizde bu alanın geliştirilmesine ve yaygın kullanımını sağlamak, yer aldığı ve alacağı ulusal veya uluslararası işbirliklerinde ​​dünya ölçütlerindeki bilim ve teknoloji enstitüleri arasına girerek faaliyet alanlarında çalışma yapan sayılı enstitülerden biri olmaktır.

Vizyonumuz

Ankara Üniversitesi Hızlandırıcı Teknolojileri Enstitüsü’nün vizyonu, parçacık hızlandırıcıları ve dedektör teknolojileri konusunda gelişmiş ülkeler düzeyinde eğitim vermek, araştırmalar yapmak ve bu alandaki ileri ve güncel gelişmeleri incelemektir. Hızlandırıcı, dedektör teknolojileri ve ilgili konularda yüz yüze ve çevrim içi olacak şekilde çeşitli kurslar ve seminerler düzenlemek, ilgili alanlarda faaliyet gösteren yurt içi ve yurt dışı uygulama/araştırma merkezleri (örneğin Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) ve benzeri büyük ölçekli hızlandırıcı merkezler) ile işbirliği yaparak bilimsel araştırmalar yapmak, ilgili alanlarda lisansüstü programların geliştirilmesine katkıda bulunarak etik ilkelerden ve bilimsellikten uzaklaşmayan bireylerle toplumun bilime ve teknolojiye olan ilgisini oluşturabilmektir.​​