Hızlandırıcı Teknolojileri Enstitüsü Uygulamalı Kış Okulu 2024 (HTE-UKO’24) (12-17 Şubat 2024)

“Uzun Temel Hatlı Nötrino Deneylerinden Nötrino Salınım Ölçümleri” Semineri – Dr. Nilay BOSTAN (TENMAK NÜKEN) (20 Aralık 2023)

Temel CST (Computer Simulation Technology) Kursu” – Öğr. Gör. Çağlar KAYA (30 Kasım 2023)

“Temel Python & Temel Linux Kursu” – Prof. Dr. İlkay TÜRK ÇAKIR & Arş. Gör. Ali Can CANBAY (29 Mayıs 2023)