Prof. Dr. Hasan Serdar Öztürk Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Hilal Göktaş Biyomedikal Mühendisliği hgoktas@ankara.edu.tr
Prof. Dr. Barış Akaoğlu Fizik Mühendisliği Bölümü akaoglu@eng.ankara.edu.tr
Doç. Dr. Tahir Çolakoğlu Fizik Mühendisliği Bölümü tcolakoglu@ankara.edu.tr