1. Staj Başvuru Formu (FR.02.33 – Staj Başvuru Formu)
  2. Üniversiteden alınacak Referans/Makam yazısı
  3. Özgeçmiş
  4. Öğrenci belgesi ya da kimliği fotokopisi
  5. Transkript belgesi
  6. Nüfüs cüzdanı fotokopisi
  7. Üniversiteden alınacak sigorta primi belgesi
  • Detaylı bilgi ve sorularınız için hte@ankara.edu.tr adresine yazabilirsiniz.