22 Kasım 2019 tarihli ve 30956 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile 20 Nisan 2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği”nin 31 inci maddesinin birinci fıkrası değiştirilmiştir.

Bu bağlamda,

Bir yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı olan öğrenciler, diğer yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü derslere kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Lisansüstü derslere kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemleri kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından yürütülür. Özel öğrenci kabul koşulları ve bu konudaki diğer hükümler yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından belirlenir.” hükmü gereğince,

Enstitümüz lisansüstü programlarına “özel öğrenci” olarak başvuruda bulunacak öğrencilerin, yükseköğretim kurumlarının yüksek lisans yada doktora programlarına kayıtlı olmaları ve başvurularını kayıtlı oldukları Enstitü Müdürlükleri vasıtasıyla  gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

22 Kasım 2019 Tarih ve 30956 Sayılı Resmî Gazete 20 Nisan 2016 Tarih ve 29690 Sayılı Resmi Gazete