Danışman Öğretim Üyesi Tarafından Yapılması Gereken İşlemler;

– Yüksek Lisans Jüri önerilerinde Enstitümüz web sayfasında FORMLAR kısmında bulunan YL/01 No’lu formun, Doktora jüri önerilerinde ise D/10 No’lu formun  eksiksiz ve format üzerinde değişiklik yapılmadan doldurularak Anabilim Dalı Akademik Kurul Kararı ile Enstitümüze gönderilmesinin sağlanması,

– Tezi tamamlanmış olan öğrencinin tezinin turnitin programından taratılarak (taratma aşamasında DEPO YOK işaretlenmelidir) (Öğrencilere ait tez konularının Enstitü Yönetim Kurulunda kabul edilen şekliyle doğru ve eksiksiz yazılmasına dikkat edilmelidir)  çıkan raporun dijital makbuz bölümü ve orijinallik raporu kısımlarının çıktısının alınarak danışman tarafından imzalanması ve öğrenciye teslim edilmesi,

– İntihal Raporunun tamamının CD’ye aktarılarak öğrenciye teslim edilmesi,

Yukarıda belirtilen işlemlerin yapılması gerekmektedir.

Öğrenciler Tarafından Yapılması Gereken İşlemler;

 Bağlı bulundukları Anabilim Dalı Başkanlıkları tarafından kendilerine ait jüri önerisinin Enstitüye gönderilmesi ile eş zamanlı olarak, danışmanından almış olduğu imzalı intihal raporu, digital makbuz ile 1 adet CD’yi (tezin bir örneği ve intihal raporu içeren) Enstitüye teslim etmek.