Proje Kodu:  2013TAEKCERN-A5.H2.P1.01-24
Proje Başlığı:  CERN CLIC Elektron Pozitron Çarpıştırıcısı Kapsamında Demet Dinamiği ve Demet-Demet Etkileşmeleri Çalışmaları

CLIC Projesi anasayfası için tıklayınız.

Yürütücü: Prof. Dr. Ömer Yavaş
Proje Ekibi: Yrd. Doç. Dr. Avni Aksoy, Dr. Özlem Karslı, Yük. Müh. Burak Koç, Dr. Bora Ketenoğlu, Fizik Müh. Hande Mirza (Ankara Üniv.), Prof. Dr. Suat Özkorucuklu (İstanbul Üniv.), Prof. Dr. İlhan Tapan, Yrd. Doç. Dr. Ercan Piliçer, Dok. Öğr. Ayşegül Uşun (Uludağ Üniv.), Prof. Dr. Haluk Denizli, Araş. Gör. Ali Yılmaz (Abant İzzet Baysal Ü.),   Yrd. Doç. Dr. Zafer Nergiz (Niğde Ü.), Doç. Dr. Mustafa Doğan (Başkent Ü.), Araş. Gör. Mert Şekerci (S. Demirel Ü.).
Süre: 24.05.2013-24.05.2017 (4 yıl)
Konu ve Önemi: CERN CLIC elektron-pozitron çarpıştırcısı TeV enerjili kütle merkezi enerjisi ile 2020’li yıllarda hayata geçirilmesi planlanmış dünyanın en büyük doğrusal çarpıştırıcı projesidir ve tesisin teknik tasarım çalışmaları 2013-2017 yılları arasında yapılmaktadır. Projenin amacı Uluslararası işbirliği ile yürütülen CLIC projesinde Türk bilim insanlarının yer alması, Ülkemizin temsil edilmesi ve hızlandırıcı tasarımında büyük önem taşıyan demet dinamiği ve demet-demet etkileşmeleri konularında hem CLIC projesine katkı sağlamak hem de ulusal hızlandırıcı projeleri çalışmaları için bilgi ve deneyim aktarımı gerçekleştirmektir.