Dersin Amacı: Hızlandırıcılarda RF sağlayıcı yapıların anlaşılması, gücün üretimi, dağıtımı, veriminin artırılması ve düşük seviyeli RF yapıların çalışma prensplerinin uygulamalı anlaşılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği: Hızlandırıcılar için Radyo Frekans, elektromanyetik alanların teorisi, RF mühendisliği temel kavramları, S parametresi, Smith çizelgesi, güç birleştiriciler, RF yükseltme metot ve teknikleri, düşük seviyeli RF, sinyal alma teknikleri.

Hafta Konu – İçerik Kullanılan Öğretim Yöntemi ve Tekniği
1 Giriş Anlatım, Soru-Cevap
2 Hızlandırıcılar İçin Radyo Frekans Anlatım, Soru-Cevap
3 Elektromanyetik Alanların Teorisi Anlatım, Soru-Cevap
4 RF Mühendisliği Temel Kavramları Anlatım, Soru-Cevap
5 S Parametresi Anlatım, Soru-Cevap
6 Smith Çizelgesi Anlatım, Soru-Cevap
7 Güç İletimi / Ara Sınav Anlatım, Soru-Cevap
8 Güç Birleştiriciler Anlatım, Soru-Cevap
9 RF Güç Üretimi Anlatım, Soru-Cevap
10 RF Yükseltme Metot ve Teknikleri Anlatım, Soru-Cevap
11 RF Elektroniğinin Temelleri Anlatım, Soru-Cevap
12 Düşük Seviyeli RF Anlatım, Soru-Cevap
13 RF Ölçümleri Anlatım, Soru-Cevap
14 Sinyal Alma Teknikleri Anlatım, Soru-Cevap
15 Final Sınavı