Kalkınma Bakanlığı Projeleri

Elektron Hızlandırıcısı ve Işınım Tesisi (TARLA)(http://tarla.org.tr)
Koordinatör: 
Ankara Üniversitesi
Proje Süresi: 
2016 – devam ediyor
Proje Yürütücüsü: 
Yrd. Doç. Dr. Avni Aksoy
Proje Ortağı Üniversiteler: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Koç Üniversitesi
Proje Ekibi: 
26 araştırmacı 
Türk Hızlandırıcı Merkezi Teknik Tasarımı ve Test Laboratuvarları(http://thm.ankara.edu.tr)
Proje Formatı: Yaygınlaştırılmış Ulusal ve Uluslararası Proje (YUUP)/Üniversitelerarası Proje
Koordinatör: Ankara Üniversitesi
Proje Ortağı Üniversiteler: Gazi, İstanbul, Boğaziçi, Doğuş, Uludağ, Dumlupınar, Eskişehir Osmangazi, Erciyes, Niğde ve S. Demirel Üniversiteleri ve Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Proje Süresi: 2006-2015
Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Ömer Yavaş
Proje Ekibi: 156 araştırmacı (78 lisansüstü öğrenci, 78 doktoralı araştırmacı)
Proje üyesi iken 2007 yılında Isparta’ da meydana gelen uçak kazasında kaybettiğimiz Bilim Şehitleri

TAEK Projeleri

CERN CLIC Elektron Pozitron Çarpıştırıcısı Kapsamında Demet Dinamiği ve Demet-Demet Etkileşmeleri Çalışmaları
CLIC Projesi anasayfası için tıklayınız.
Yürütücü: Prof. Dr. Ömer Yavaş
Proje Ekibi: Yrd. Doç. Dr. Avni Aksoy, Dr. Özlem Karslı, Yük. Müh. Burak Koç, Dr. Bora Ketenoğlu, Fizik Müh. Hande Mirza (Ankara Üniv.), Prof. Dr. Suat Özkorucuklu (İstanbul Üniv.), Prof. Dr. İlhan Tapan, Yrd. Doç. Dr. Ercan Piliçer, Dok. Öğr. Ayşegül Uşun (Uludağ Üniv.), Prof. Dr. Haluk Denizli, Araş. Gör. Ali Yılmaz (Abant İzzet Baysal Ü.),   Yrd. Doç. Dr. Zafer Nergiz (Niğde Ü.), Doç. Dr. Mustafa Doğan (Başkent Ü.), Araş. Gör. Mert Şekerci (S. Demirel Ü.).
Süre: 24.05.2013-24.05.2017 (4 yıl)
Konu ve Önemi: CERN CLIC elektron-pozitron çarpıştırcısı TeV enerjili kütle merkezi enerjisi ile 2020’li yıllarda hayata geçirilmesi planlanmış dünyanın en büyük doğrusal çarpıştırıcı projesidir ve tesisin teknik tasarım çalışmaları 2013-2017 yılları arasında yapılmaktadır. Projenin amacı Uluslararası işbirliği ile yürütülen CLIC projesinde Türk bilim insanlarının yer alması, Ülkemizin temsil edilmesi ve hızlandırıcı tasarımında büyük önem taşıyan demet dinamiği ve demet-demet etkileşmeleri konularında hem CLIC projesine katkı sağlamak hem de ulusal hızlandırıcı projeleri çalışmaları için bilgi ve deneyim aktarımı gerçekleştirmektir.

Avrupa Birliği Projeleri

CALIPSOPlus
Proje Ortağı Avrupa Merkezleri: 
Koordinatör Merkez: HZDR(Berlin, Germany)
Lokal Koordinatörler: Yrd. Doç. Dr. Avni Aksoy, Prof. Dr. Pervin Arıkan
Süre: 2017-2021 (5 yıl)
Konu ve Önemi: CALIPSOplus Avrupa’ da bulunan 22 adet sinkrotron ışınımı tesisi ve serbest elektron lazeri tesisini bir araya getirerek, Avrupa genelindeki tüm araştırmacıların ve endüstrinin, dünyanın önde gelen ışınım kaynaklarına erişimini amaçlamaktadır.
AB FP-7 PROJESİ
Coordinated Access to Light Sources to Promote Standards and Optimizaton (CALIPSO)
www.wayforlight.eu )
Proje Ortağı Avrupa Merkezleri: ELETTRA (Italy), ALBA (Spain), AU (Denmark), CNRS (France), DESY (Germany), DIAMOND (UK), EMBL (Germany), ESRF (France), HZDR (Germany), KIT (Germany), INFN (Italy), MAX IV (Sweeden), PSI-SLS (Switzerland), RU (The Netherlands), DOLARIS (Poland), SOLEIL (France), STFC (UK), TAC-TARLA (Turkey), XFEL (Germany)
Koordinatör Merkez: ELETTRA (Trieste, Italy)
Lokal Koordinatörler: Prof. Dr. Ömer Yavaş, Prof. Dr. Pervin Arıkan
Süre: 2013-2015 (3 yıl)
Konu ve Önemi: Ankara Üniversitesi bünyesinde Kalkınma Bakanlığı desteği ile ve Üniversitelerarası işbirliği ile kurulmakta olan Elektron Hızlandırıcısına dayalı Serbest Elektron Lazeri ve Frenleme Işınımı Tesisi (TARLA) proje ekibi ve kullanıcılarına eğitim ve araştırma desteği sağlayan proje aynı zamanda Avrupa’da kurulu bulunan ve yukarıda belirtilen hızlandırıcıya dayalı ışınım merkezleri arasında teknik ve bilimsel işbirliği zemini sağlamaktadır.
Proje broşürünün ön ve arka yüzü için tıklayınız.