Proje Kodu: DPT2006K-120470
Proje Başlığı: Türk Hızlandırıcı Merkezi Teknik Tasarımı ve Test Laboratuarları (http://thm.ankara.edu.tr)
Proje Formatı: Yaygınlaştırılmış Ulusal ve Uluslararası Proje (YUUP)/Üniversitelerarası Proje
Koordinatör: Ankara Üniversitesi
Proje Ortağı Üniversiteler: Gazi, İstanbul, Boğaziçi, Doğuş, Uludağ, Dumlupınar, Eskişehir Osmangazi, Erciyes, Niğde ve S. Demirel Üniversiteleri ve Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Proje Süresi: 2006-2015
Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Ömer Yavaş
Proje Ekibi: 156 araştırmacı (78 lisansüstü öğrenci, 78 doktoralı araştırmacı)

Proje üyesi iken 2007 yılında Isparta’ da meydana gelen uçak kazasında kaybettiğimiz Bilim Şehitleri

Projenin Önemi ve Amaçları:
Proje ile, 21. yüzyılın jenerik teknolojilerinden olan parçacık hızlandırıcı ve dedektör teknolojilerinin ülkemizde geliştirilmesini, yaygın ve etkin şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla Türk Hızlandırıcı Merkezinin kurulmasına yönelik tasarım ve kurulum çalışmalarını koordine etmek amaçlanmıştır. Bu çerçevede temel olarak hızlandırıcı teknolojisi ile tanışmak ve deneyim edinmek üzere bir hızlandırıcı tesisin (TARLA) kurulması ve araştırmacıların kullanımına açılması ile Türk Hızlandırıcı Merkezi’nde (THM) yer alması öngörülen büyük ölçekli hızlandırıcı tesislerinin tasarım ve projelendirme çalışmalarının tamamlanması hedeflenmiştir.

THM’ye yönelik çalışmaların 2000 ve 2005 yıllarında tamamlanan fizibilite ve içerik tasarımı aşamalarından sonraki 3. aşamasını oluşturan bu dönem için ortaya konulan hedefler aşağıda tanımlanmıştır:

-Türk Hızlandırıcı Merkezi’nin teknik tasarımını yapmak
-Ülkemizin Ar-Ge amaçlı ilk parçacık hızlandırıcı tesisini (TARLA) inşa etmek
-Hızlandırıcı Teknolojileri Enstitüsü’nü hayata geçirmek
-Dünyadaki gelişmiş hızlandırıcı merkezleri ile işbirliği geliştirmek
-Yerli sanayi ve endüstri ile tasarım ve üretim konusunda işbirliğini yapmak
-Hızlandırıcı ve dedektör teknolojileri alanında uzman yetiştirmek

Bu hedefler doğrultusunda yapılan çalışmalar ve sonuçları hakkında daha kapsamlı bilgiye THM projesi web sayfasından ve proje kapsamında kurulmakta olan TARLA tesisi web sayfasından ulaşılabilir:

THM Projesi: http://thm.ankara.edu.tr

TARLA Tesisi: http://tarla.org.tr