Dersin Amacı: Aşağıda verilen alanlardan biri veya birkaçında uzmanlık alanına bağlı olarak, tasarım, prototip üretimi ve testlerinde uygulama yapacaktır.
Magnetler, RF yapılar, dalga kılavuzları, güç bağlaştırıcılar, demet teşhis elemanları, güç dönüştürücüler, güç yükselteçleri, detektörler, kontrol donanımları, mekanik tasarımlar, yazılımlar.
Dersin İçeriği: Hızlandırıcılarda kullanılan parçacık kaynaklarına, hızlandırıcı donanımlarına, magnetlere, demet hatlarına, teşhis ve kontrol sistemlerine, deney istasyonlarına, ışınım kaynaklarına, dedektör tasarımı, veri toplama ve analizine ve hızlandırıcı kullanım tekniklerine yönelik olarak yapılacak tasarım ve üretim çalışmaları. Bu proje çalışmasında ele alınan konuyla ilgili hesaplama, tasarım, üretim, montaj, kalite kontrol, test, deney ve uygulama.

Hafta Konu – İçerik Kullanılan Öğretim Yöntemi ve Tekniği
1 Giriş/Planlama Anlatım, Soru-Cevap
2   Anlatım, Soru-Cevap
3 Laboratuar Çalışması Uygulama
4 Laboratuar Çalışması Uygulama
5 Laboratuar Çalışması Uygulama
6 Laboratuar Çalışması Uygulama
7 Ara sınav / Rapor Uygulama
8 Laboratuar Çalışması Uygulama
9 Laboratuar Çalışması Uygulama
10 Laboratuar Çalışması Uygulama
11 Laboratuar Çalışması Uygulama
12 Laboratuar Çalışması/Son Rapor Anlatım, Soru-Cevap
13 Laboratuar Çalışması Uygulama
14 Laboratuar Çalışması Uygulama
15 Final Sınavı / Sunu ve Gösteri