1. PROGRAMIN ADI
Hızlandırıcı ve Dedektör Teknolojileri Tezli Yüksek Lisans Programı

(Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü, Nükleer Araştırmalar ve Teknolojiler Anabilim Dalı)

2. PROGRAMIN AMACI

2000’li yılların başından buyana ülkemizde hızlandırıcıya dayalı Ar-Ge altyapılarının oluşumu için yeni tesisler kurulmakta ve projeler yürütülmektedir. Ülkemizde hızlandırıcıların medikal ve endüstriyel amaçlı olarak kullanımları da hızla yaygınlaşmaktadır. Birçok yüksek teknolojik bileşenden ve alt sistemden oluşan parçacık hızlandırıcılarının ve dedektörlerinin fiziğini, tasarımını, kurulumunu, işletimini ve bakımını bilen mühendis ve teknik eleman ihtiyacı da bu yaygınlaşmaya paralel olarak hızla artmaktadır.

Bu alanda ihtiyaç duyulan yetişmiş insan gücünü ve uzman ihtiyacını karşılayabilmek amacıyla Hızlandırıcı Teknolojileri Enstitüsü (HTE) ile Nükleer Bilimler Enstitüsünün (NBE) işbirliği ile NBE bünyesinde açılan “Hızlandırıcı ve Detektör Teknolojileri Tezli Yüksek Lisans Programı” ağırlıklı olarak Üniversitemiz koordinatörlüğünde yürütülen “Türk Hızlandırıcı Merkezi” projesi kapsamında kurulumu Gölbaşı kampüsünde ve HTE bünyesinde sürmekte olan Elektron Hızlandırıcısı ve Lazer Tesisinin (TARLA) altyapısı kullanılarak yürütülecektir.

Bu program kapsamında; hızlandırma, detektör ve veri işleme, radyo frekans, vakum, radyasyon güvenliği, nükleer, lazer, kontrol, elektromekanik, kroyojenik (soğubilim) vb. gibi konularda lisansüstü eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri yürütülmesi ve bu amaca uygun farklı disiplinlerden lisans öğrencileri alınarak yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

3. PROGRAMIN KAPSAMI

Program, içeriği gereği başta Fizik ve Fizik Mühendisliği olmak üzere Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Nükleer Enerji Mühendisliği, Kimya, Kimya Mühendisliği, Metalürji Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği alanlarını kapsamaktadır.