Dersin Amacı: Hadron parçacıklar, mezon ve baryonların özellikleri, davranışları, bozunumları, bağlaşımları, bağlı durumlarının özelliklerinin anlaşılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği: Quark modeli, mezonlar, hafif mezonlar, kuantum sayıları, iç simetriler, gruplandırma, mezon kütleleri, potansiyeller, bağlı durumlar, foton-vektör mezon bağlaşımı, vektör mezon bozunumları, mezon durumları arasında geçişler, hadronik jetler, Dalitz analizi, baryonlar, çeşni simetrisi, baryon kütleleri, spin-3/2 baryonlar, baryon magnetik momentleri, baryon bozunumları, yarı-leptonik bozunumlar.

Hafta Konu – İçerik Kullanılan Öğretim Yöntemi ve Tekniği
1 Giriş Anlatım, Soru-Cevap
2 Quark Modeli Anlatım, Soru-Cevap, Uygulama
3 Mezonlar, Hafif Mezonlar Anlatım, Soru-Cevap, Uygulama
4 Kuantum Sayıları Anlatım, Soru-Cevap, Uygulama
5 İç Simetriler, Gruplandırma Anlatım, Soru-Cevap, Uygulama
6 Mezon Kütleleri Anlatım, Soru-Cevap, Uygulama
7 Potansiyeller, Bağlı Durumlar / Arasınav Anlatım, Soru-Cevap, Uygulama
8 Foton-Vektör Mezon Bağlaşımı, Vektör Mezon Bozunumları Anlatım, Soru-Cevap, Uygulama
9 Mezon Durumları Arasında Geçişler Anlatım, Soru-Cevap, Uygulama
10 Hadronik Jetler, Dalitz Analizi Anlatım, Soru-Cevap, Uygulama
11 Baryonlar, Çeşni Simetrisi, Baryon Kütleleri Anlatım, Soru-Cevap, Uygulama
12 Spin-3/2 Baryonlar, Baryon Magnetik Momentleri Anlatım, Soru-Cevap, Uygulama
13 Baryon Bozunumları, Yarı-Leptonik Bozunumlar Anlatım, Soru-Cevap, Uygulama
14 Baryon Bozunumları, Yarı-Leptonik Bozunumlar Anlatım, Soru-Cevap, Uygulama
15 Final