AB FP-7 PROJESİ

Proje Kodu: 2013ABH67390007
Proje Başlığı: Coordinated Access to Light Sources to Promote Standards and Optimizaton (CALIPSO)
( www.wayforlight.eu )
Proje Ortağı Avrupa Merkezleri: ELETTRA (Italy), ALBA (Spain), AU (Denmark), CNRS (France), DESY (Germany), DIAMOND (UK), EMBL (Germany), ESRF (France), HZDR (Germany), KIT (Germany), INFN (Italy), MAX IV (Sweeden), PSI-SLS (Switzerland), RU (The Netherlands), DOLARIS (Poland), SOLEIL (France), STFC (UK), TAC-TARLA (Turkey), XFEL (Germany)
Koordinatör Merkez: ELETTRA (Trieste, İtaly)
Lokal Koordinatörler: Prof. Dr. Ömer Yavaş, Prof. Dr. Pervin Arıkan
Süre: 2013-2015 (3 yıl)
Konu ve Önemi: Ankara Üniversitesi bünyesinde Kalkınma Bakanlığı desteği ile ve Üniversitelerarası işbirliği ile kurulmakta olan Elektron Hızlandırıcısına dayalı Serbest Elektron Lazeri ve Frenleme Işınımı Tesisi (TARLA) proje ekibi ve kullanıcılarına eğitim ve araştırma desteği sağlayan proje aynı zamanda Avrupa’da kurulu bulunan ve yukarıda belirtilen hızlandırıcıya dayalı ışınım merkezleri arasında teknik ve bilimsel işbirliği zemini sağlamaktadır.

Proje broşürünün ön ve arka yüzü için tıklayınız.