TÜRK FİZİK DERNEĞİ 16. ULUSAL PARÇACIK HIZLANDIRICILARI VE DEDEKTÖRLERİ YAZ OKULU

Başvuru Şartları

1. Başvuru yapacak öğrencilerin TÜBİTAK-ARBİS kayıtlarının olması gereklidir. Öğrencilerden kayıt sırasında TÜBİTAK-ARBİS özgeçmişlerini yüklemeleri istenecektir. TÜBİTAK-ARBİS formatı dışında yüklenmiş olan özgeçmişler kabul edilmeyecektir.
2. Başvuru sırasında öğrencilerden istenecek e-posta adresleri TÜBİTAK-ARBİS’te kayıtlı e-posta adresleri ile aynı olmalıdır.
3. Üniversitelerin Fizik, Fizik Müh., Elektrik-Elektronik Müh., Bilgisayar Müh. ve Makine Müh. Bölümlerinde lisans 3. ve 4. Sınıf öğrencisi olmak veya yüksek lisans öğrencisi olmak şartı aranacaktır. Bunun için başvuru sırasında öğrenci belgesi istenecektir.
4. Başvuru sırasında en az bir adet referans mektubu istenecektir ve referans mektubuna (bir veya iki adet) değerlendirmede öncelik verilecektir.

Önemli Not:
UPHDYO16’ya kabul edilen öğrenciler, 15 Ağustos 2024 tarihinde okulun web sayfasında ilan edilecektir. (UPHDYO16 Web Sayfası: https://uphdyo16.org/)

Başvuru Tarihleri: 1 Nisan – 30 Haziran 2024

Türk Fizik Derneği 16. Ulusal Parçacık Hızlandırıcıları ve Dedektörleri Yaz Okulu‘nun tüm etkinlikleri Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi‘nde gerçekleşecektir.

Başvuru ve ayrıntılı bilgi için: https://uphdyo16.org/