Dersin Amacı: Vakum teknikleri ve olası sistemlerde hangi tekniğin uygun olduğunun farkına varılması ve olası problemlerin önlemleri ve teorik altyapının oluşturulması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği: Vakum sistemleri için gereksinimler, iletkenlik ve basınç profilleri, pompalama yöntemleri, vakum odacığı tasarımı, vakum sistemlerinde özel elemanlar, seramik vakum odacığı tasarımı.

Hafta Konu – İçerik Kullanılan Öğretim Yöntemi ve Tekniği
1 Giriş Anlatım, Soru-Cevap
2 Gaz Dinamiği ve Vakumda Uygulamaları Anlatım, Soru-Cevap, Uygulama
3 Fizik Araştırmaları İçin Yüksek ve Ekstreme Vakum Teknoloji Gelişimi Anlatım, Soru-Cevap, Uygulama
4 Vakum Sistemleri İçin Analitik ve Mümerik Araçlar Anlatım, Soru-Cevap, Uygulama
5 Vakum Kazanlarının Tasarımı Anlatım, Soru-Cevap, Uygulama
6 Mekanik Vakum Pompaları, İyon Pompaları Anlatım, Soru-Cevap, Uygulama
7 Yüksek ve Orta Vakum İçin Gaugeler, Çok Yüksek Vakum Gaugeleri, Kısmi Basınç Gaugeleri / Arasınav Anlatım, Soru-Cevap, Uygulama
8 Yüksek ve Orta Vakum İçin Gaugeler, Çok Yüksek Vakum Gaugeleri, Kısmi Basınç Gaugeleri Anlatım, Soru-Cevap, Uygulama
9 Termal Olmayan Gaz Salınımı Anlatım, Soru-Cevap, Uygulama
10 Yüksek Vakum Teknolojisi İçin Malzemeler Anlatım, Soru-Cevap, Uygulama
11 Kaçak Deteksiyonu Anlatım, Soru-Cevap, Uygulama
12 Cyropompalar Anlatım, Soru-Cevap, Uygulama
13 Getter Pompalar Anlatım, Soru-Cevap, Uygulama
14 Vakum İçin Yüzey Özellikleri ve Temizleme Anlatım, Soru-Cevap, Uygulama
15 Final