Kurulumu Ankara Üniversitesi Hızlandırıcı Teknolojileri Enstitüsü’nde devam etmekte olan Elektron Hızlandırıcısı ve Serbest Elektron Lazeri (SEL) Tesisi (Uluslararası adı ile Turkish Accelerator and Radiation Laboratory in Ankara – TARLA), Türk Hızlandırıcı Merkezi Projesinin (THM) ilk tesisi olarak önerilmiştir ve Kızıl-Ötesi bölgesinde 3-250 mikrometre dalga boyu aralığında lazer üretmeyi amaçlamaktadır. Tesis, tamamen normal iletken teknolojiye dayalı enjektör, sürekli modda elektron demeti hızlandırabilen iki adet süperiletken hızlandırıcı modülünden oluşan ana hızlandırma bölümü ve farklı periyotlarda salındırıcıyı barındıran iki adet birbirinden bağımsız optik rezonatörden oluşmaktadır. Tesiste hızlandırıcıdan elde edilen elektron demeti aynı zamanda Bremsstrahlung (Frenleme) Işınımı üretmek için de kullanılacaktır. TARLA tesisi ürettiği yüksek akımlı elektron demeti ve elektromanyetik radyasyonları ile ülkemizde ve bölgemizde ilk kullanıcı laboratuvarı olmayı amaçlamaktadır. Kalkınma Bakanlığı’nın 2016 yılı Yatırım Değerlendirme Planı ile THM Projesi tamamlanmış olup, TARLA tesisinin kurulumu Elektron Hızlandırıcısı ve Işınım Tesisi (TARLA) Projesi kapsamında devam etmektedir.

Tesis ana hedef olarak;

  • Ülkemizde Ar-Ge amaçlı ilk hızlandırıcı tesisini kurmayı ve işletmeyi,
  • Hızlandırıcı ve hızlandırıcılara dayalı ışınım teknolojilerinde tasarım ve kurulum çalışmaları için araştırma altyapısı oluşturmayı,
  • Hızlandırıcı ve detektör teknolojileri konusunda yerli üretimin önünü açmayı,
  • Hızlandırıcı ve teknolojileri konusunda vasıflı eleman yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Daha fazla bilgi için tıklayınız.