Dersin Amacı: Soğutma sistemleri, su, helyum ve sıvı azotlu soğutma sistemlerinin çalışma prensipleri, problemleri, bakımları ve hızlandırıcı sisteminde nerede-nasıl kullanıldıklarının anlaşılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği: Soğutma sistemleri, temel kavramlar, termodinamik yasalar, basınç ve entalpi diyagramları, Soğutma sistemlerinin çalışma prensipleri, temel mekanik soğutma çevrimleri, soğutucu akışkan ve yağlar, soğutma devresi yardımcı elemanlar, sıkıştırmalı soğutma çevrimi analizi, yüksek basınçlı sistemler, ısı yükü hesabı, soğutmada kullanılan kompresörler, genleşme cihazları, kondenser ve evaporatörler bilgilerine değinilecektir. Derslerde sıvı azot ve sıvı helyum sıcaklığı seviyesinde soğutma sistemleri hızlandırıcı tesisinde uygulamalı olarak incelenecektir.

Hafta Konu – İçerik Kullanılan Öğretim Yöntemi ve Tekniği
1 Giriş Anlatım, Soru-Cevap
2 Temel Kavramlar Anlatım, Soru-Cevap
3 Soğutma Sistemleri Anlatım, Soru-Cevap
4 Termodinamik Yasalar, Basınç ve Entalpi Diyagramları Anlatım, Soru-Cevap
5 Soğutma Sistemlerinin Çalışma Prensipleri, Temel Mekanik Soğutma Çevrimleri Anlatım, Soru-Cevap
6 Soğutucu Akışkan ve Yağlar Anlatım, Soru-Cevap
7 Soğutma Devresi Yardımcı Elemanlar / Arasınav Anlatım, Soru-Cevap
8 Sıkıştırmalı Soğutma Çevrimi Analizi Anlatım, Soru-Cevap
9 Yüksek Basınçlı Sistemler Anlatım, Soru-Cevap
10 Isı Yükü Hesabı Anlatım, Soru-Cevap, Uygulama
11 Soğutmada Kullanılan Kompresörler Anlatım, Soru-Cevap
12 Genleşme Cihazları, Kondenser ve Evaporatörler Anlatım, Soru-Cevap
13 Sıvı Azot ve Sıvı Helyumlu Soğutma Sistemleri Anlatım, Soru-Cevap
14 Soğutma Sistemlerinin Hızlandırıcı Tesisinde Uygulamalaları Anlatım, Soru-Cevap
15 Final