Dersin Amacı: Medikal ve endüstriyel hızlandırıcıların ülkemizde mümkün olan uygulamalarının anlaşılması ve uygulanması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği: Medikal lineer hızlandırıcılar, medikal hızlandırıcılardan elde edilen X-ışınlarının özellikleri, yüksek enerjili X-Işınları ve elektronların soğurulmaları, terapötik X-ışınları ve elektronların dozimetrisi, ileri radyoterapi teknikleri, radyoterapi tedavi planlamaları, demet modellemeleri ve inhomojenite düzeltmeleri, medikal hızlandırıcıların kalite kontrol ve kalite güvenceleri.

Hafta Konu – İçerik Kullanılan Öğretim Yöntemi ve Tekniği
1 Giriş Anlatım, Soru-Cevap
2 Kanser Radyasyon Terapide Lineer Hızlandırın Rolü Anlatım, Soru-Cevap
3 Hızlandırıcılara Dayalı Radyasyon Terapisi Anlatım, Soru-Cevap
4 Medikal Lineer Hızlandırıcılar ve Gereklilikleri Anlatım, Soru-Cevap
5 Malzeme İşlemede Hızlandırıcıların Kullanımı Anlatım, Soru-Cevap
6 Medikal Ürünlerin Sterilizasyonu ve Gıda Işınlama Anlatım, Soru-Cevap
7 Hızlandırıcıların Çevre Uygulamaları / Arasınav Anlatım, Soru-Cevap
8 Güvenlik ve Denetleme Uygulamaları Anlatım, Soru-Cevap
9 Yarı iletken Çip Üretiminde İyon İmplantasyonu Anlatım, Soru-Cevap
10 Radyasyon Terapide Linakların Klinik Kullanımı Anlatım, Soru-Cevap
11 Klinik Gereksinimler, Tedavi Planlaması ve Benzetimi, Doz Fraksiyonasyonu Anlatım, Soru-Cevap
12 Rotasyonel Terapi, Konformal (Lokalize) Radyasyon Terapi Anlatım, Soru-Cevap
13 Yoğunluk Modülasyonlu Radyoterapi (IMRP) Anlatım, Soru-Cevap
14 Uyarlamalı Radyasyon Terapi (ART), Görüntülemeli Radyasyon Terapi (IGRT) Anlatım, Soru-Cevap
15 Final