Dersin Amacı: Tüm sistemin her bir biriminin tek noktadan kontrolü ve farklı altyapı sistemlerinin işbirliği içerisinde çalışması için bir hızlandırıcı sisteminde oluşturulması gereken kontrol mekanizmasının gereksinimlerinin ve yapısının, olası problemlerde devreye girecek kontrolün sağlanmasının kazanılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği: Kontrol sistemlerinin mimarisi, network, yazılım, işletim sistemleri, veritabanı, hızlandırıcının senkronizasyonu, zamanlama, yörünge geribesleme kontrolü, bağlaşımlı demet kararsızlıklarının geribesleme sistemleri, titreşim kontrolü.

Hafta Konu – İçerik Kullanılan Öğretim Yöntemi ve Tekniği
1 Giriş Anlatım, Soru-Cevap
2 Kontrol Sistemlerinin Mimarisi Anlatım, Soru-Cevap, Uygulama
3 Kontrol Sistemlerinin Mimarisi Anlatım, Soru-Cevap, Uygulama
4 Network Anlatım, Soru-Cevap, Uygulama
5 Kontrol Yazılımları Anlatım, Soru-Cevap, Uygulama
6 İşletim Sistemleri Anlatım, Soru-Cevap, Uygulama
7 Veritabanı / Arasınav Anlatım, Soru-Cevap, Uygulama
8 Hızlandırıcının Senkronizasyonu Anlatım, Soru-Cevap, Uygulama
9 Zamanlama Anlatım, Soru-Cevap, Uygulama
10 Yörünge Kontrolü Anlatım, Soru-Cevap, Uygulama
11 Geri Bildirim Sistemleri Anlatım, Soru-Cevap, Uygulama
12 Önden Bildirim Sistemleri Anlatım, Soru-Cevap, Uygulama
13 Demet Teşhis Anlatım, Soru-Cevap, Uygulama
14 Interlock Anlatım, Soru-Cevap, Uygulama
15 Final