Dersin Amacı: Işınım çeşitleri ve çeşitlerin oluşum karakterizasyonlarının ve davranışlarının anlaşılmasını sağlamak amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği: Yük-alan etkileşmeleri, korunum yasaları ve pointing vektörü, Cherenkov ışıması, Compton ışıması, ışınımların uzaysal ve spektral karakteristikleri, hızlandırıcılara dayalı ışınım kaynakları, ışınım nesilleri, sinkrotron ışınımı, serbest elektron lazeri, ışınımın gücü, koherentliği ve parlaklığı, eğici ve süper eğici magnet ışımaları, undulator ve wiggler magnet ışımalarının genel karakteristikleri ve karşılaştırılmaları.

Hafta Konu – İçerik Kullanılan Öğretim Yöntemi ve Tekniği
1 Giriş Anlatım, Soru-Cevap
2 Yük-Alan Etkileşmeleri Anlatım, Soru-Cevap
3 Cherenkov Işıması Anlatım, Soru-Cevap
4 Compton Işıması(Ters Compton Saçılması) Anlatım, Soru-Cevap
5 Işınımların Uzaysal ve Spektral Karakteristikleri Anlatım, Soru-Cevap
6 Hızlandırıcılara Dayalı Işınım Kaynakları Anlatım, Soru-Cevap
7 Hızlandırıcılara Dayalı Işınım Kaynakları/Ara Sınav Anlatım, Soru-Cevap
8 Hızlandırıcılara Dayalı Işınımların Nesilleri Anlatım, Soru-Cevap
9 Sinkrotron Işınmı Anlatım, Soru-Cevap
10 Sinkrotron Işınmı Anlatım, Soru-Cevap
11 Serbest Elektron Lazeri Anlatım, Soru-Cevap
12 Serbest Elektron Lazeri Anlatım, Soru-Cevap
13 Hızlandırıcıya Dayalı Işınımların Parametreleri Anlatım, Soru-Cevap
14 Işınım Taşınım Hatları Anlatım, Soru-Cevap
15 Final