Dersin Amacı: Hızlandırıcılarda RF sağlayıcı yapılar, RF-demet ve RF-mekanik sistemlerin uyum içerisinde hızlandırmayı gerçekleştirmesinin nasıl sağlanılacağının anlaşılması ve olası problemlerin etkilerinin giderilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği: Hızlandırıcı RF rezonans kovuk tasarımları, tek hücreli kovuklar, çok hücreli kovuklar, normal iletken kovuklar, süperiletken oyuklar, paketleyici sistemler, 3. harmonik kovuklar, kovukların mekanik ve termal özellikleri, kompozit süperiletken donanımların mekanik ve termal özellikleri, malzemelerin elektromanyetik özellikleri , dalga kılavuzları, yükselteç sürücüleri, düşük mertebeli RF kontrolcüler.

Hafta Konu – İçerik Kullanılan Öğretim Yöntemi ve Tekniği
1 Giriş. Hızlandırıcılarda RF Anlatım, Soru-Cevap
2 Elektromanyetik Dalgalar Anlatım, Soru-Cevap
3 Dalga Klavuzları, Yüksek Güçlü RF İletim Hatları Anlatım, Soru-Cevap
4 RF Rezonans Yapıları Anlatım, Soru-Cevap
5 Kovuk Tipleri Anlatım, Soru-Cevap
6 Periyodik Hızlandırma Yapıları Anlatım, Soru-Cevap
7 Standart Linac Yapıları / Arasınav Anlatım, Soru-Cevap
8 Linaklar İçin Mikrodalga Anlatım, Soru-Cevap
9 Hızlandırıcı İçinde Demet Dinamiği Anlatım, Soru-Cevap
10 RF Kuadrupol Linaklar Anlatım, Soru-Cevap
11 Demet Yüklemesi, Demet Kovuk Etkileşimleri, İz-Alanları Anlatım, Soru-Cevap
12 Özel Hızlandırıcı Yapıları ve Teknikleri, Ferrit Kovuklar, Düşük Beta Kovuklar Anlatım, Soru-Cevap
13 Süperiletken Kovuklar Anlatım, Soru-Cevap
14 Enine İtme Kovukları Anlatım, Soru-Cevap
15 Final