Görev Tanımları
Müdür
Enstitü Sekreteri
Satın Alma Memuru
Taşınır Sorumlusu
Mutemet
İş Akış Şemaları
Taşınır İşlemler
Maaş
Satın Alma
Bütçe Hazırlama
İç Kontrol