Dersin Amacı: Demet teşhis teknikleri ve cihazları, cihazların yerleşim yerleri, bakımları, sistemlere göre sayı ve çeşitlerinin anlaşılması, demet yolu boyunca nerede ve hangi ölçümlerin yapılmasının uygunluğunun anlaşılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği: Demet akım ölçümü, demet konum monitörleri, koherent ışımanın kullanılmasıyla elektron demetlerinin boyuna dağılımlarının ölçümleri, enine ve boyuna yayınım ölçümleri, Streak kamera, lazer tel, lazer girişim yöntemleri, sinkrotron ışıması aracılığıyla demet boyutunun belirlenmesi.

Hafta Konu – İçerik Kullanılan Öğretim Yöntemi ve Tekniği
1 Giriş Anlatım, Soru-Cevap
2 Farklı Makineler İçin Teşhis Gereksinimleri Anlatım, Soru-Cevap, Uygulama
3 Ölçüm, İstatistik ve Hatalar Anlatım, Soru-Cevap, Uygulama
4 Demet Akım Monitörleri Anlatım, Soru-Cevap, Uygulama
5 Demet Pozisyon Monitörleri Anlatım, Soru-Cevap, Uygulama
6 Demet Kayıp Monitörleri Anlatım, Soru-Cevap, Uygulama
7 Ayar ve Tekrenklilik Ölçümleri Anlatım, Soru-Cevap, Uygulama
8 Örgü Ölçümleri Anlatım, Soru-Cevap, Uygulama
9 Enine Demet Profil Ölçümleri Anlatım, Soru-Cevap, Uygulama
10 Demet Enerjisinin Ölçümü Anlatım, Soru-Cevap, Uygulama
11 Çoklupaket Geribildirim Sistemleri Anlatım, Soru-Cevapü, Uygulamaü
12 Foton Demet Hattı Teşhisi Anlatım, Soru-Cevap, Uygulama
13 Demet Halo ve Saflık Ölçümü Anlatım, Soru-Cevap, Uygulama
14 Makine Koruma Sistemi Anlatım, Soru-Cevap, Uygulama
15 Final