Dersin Amacı: Demet yolu boyunca demetin davranışının fiziksel denklemler ve modellemeler yoluyla elde edilmesi ve yorumlanması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği: Tek parçacık dinamiği, lineer ve lineer olmayan demet dinamiğinde matris formülasyonu, betatron fonksiyonları cinsinden demet dinamiği, dispersif sistemler, boyuna demet dinamiği, boyuna faz uzayında hareket denklemleri, boyuna faz uzayı parametreleri, yüksek mertebe faz odaklaması, periyodik örgüler, enine ve boyuna demet dinamiği.

Hafta Konu – İçerik Kullanılan Öğretim Yöntemi ve Tekniği
1 Giriş Anlatım, Soru-Cevap
2 Demet ve Demet Fiziği Anlatım, Soru-Cevap
3 Statik alanlarda yüklü parçacık hareketi Anlatım, Soru-Cevap
4 Lineer enine hareket Anlatım, Soru-Cevap
5 Hızlandırma ve boyuna hareket Anlatım, Soru-Cevap
6 Twiss Formülizasyonu Anlatım, Soru-Cevap
7 Twiss Parametrelerinin Değişimi/Ara Sınav Anlatım, Soru-Cevap
8 Periyodik Demet Taşınımı Anlatım, Soru-Cevap
9 Örgü Modelleri Anlatım, Soru-Cevap
10 Manyeto Statik Elemanlar Anlatım, Soru-Cevap
11 Elektromanyetik elemanlar; dalga kılavuzu Anlatım, Soru-Cevap
12 Elektromanyetik elemanlar; kovuklar Anlatım, Soru-Cevap
13 Işınım Elemanları – Foton Demeti Anlatım, Soru-Cevap
14 Lineer Olmayan Demet Dinamiğine Giriş Anlatım, Soru-Cevap
15 Final Anlatım, Soru-Cevap