23-24- Türkçe  & İngilizce Yüksek Lisans Programları Güz-Basvuru-Tarihleri-ve-Diger-Kosullar

22-23-Yüksek lisans Güz-Basvuru-Tarihleri-ve-Diger-Kosullar

Değerli öğrenci adaylarımız, Öğrenci ve Bilişim Koordinatörlüğünde hazırlanan ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2023-2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI BAŞVURU ŞARTLARI için lütfen linkteki belgeyi dikkatli bir şekilde okuyunuz.

BAŞVURU KOŞULLARIMIZ

 • Fizik, Fizik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Nükleer Enerji Mühendisliği, Kimya, Kimya Mühendisliği, Metalürji Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümlerinden mezun olanlar başvurabilir.
 • Müracaatların https://basvuru.ankara.edu.tr/ web sitesinden online olarak gerçekleştirilmelidir. Öğrenci adaylarımızın, Hızlandırıcı Teknolojileri Enstitüsü’ne şahsen başvuru yapmalarına gerek yoktur.
 • Mülakatlar(sözlü-yazılı) bilim sınavı ilgili Ana Bilim Dalında yapılacaktır.
 • Lisansüstü programlara girmeye hak kazanan adayların, kayıt sırasında istenen belgeleri çevrimiçi (online) olarak ilgili Enstitüye iletmeleri durumunda programlara kesin kayıt işlemleri gerçekleştirilecektir.
 • Öğrenimlerini Türkiye dışında tamamlamış olan Türk ve yabancı uyruklu adaylardan giriş koşullarını sağlayanların kesin kayıtları için lisans/yüksek lisans eğitimlerinin uygun olup olmadığı hakkında Enstitü tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan görüş alınacaktır.
 • Yabancı uyruklu öğrenciler lisans öğreniminin tamamını Türkçe eğitim yapan bir kurumda yapmış ise, Yüksek Lisans için TÖMER ve/veya Yunus Emre Enstitüsünden alınacak Türkçe dil belgesi koşulu aranmaz.

TÜRKÇE & İNGİLİZCE – YÜKSEK LİSANS BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR ve BELGELER

 • Lisans Mezuniyet Belgesi.
 • Lisans Mezuniyet Transkripti 4’lük sistemde en az 2,00 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olmalıdır. (Üniversitenin not sistemi ve geçme notuna ilişkin açıklayıcı bilgi içeren doküman teslim edilecektir.)
 • Tezli Yüksek Lisans için Yabancı Dil Belgesi. (YDS, YÖKDİL veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası sınav eşdeğeri en az puan 50 olmalıdır.)
 • ALES (Sayısal) en az ≥60 olmalıdır.
 • 1 adet fotoğraf.
 • Nüfus cüzdanı örneği veya fotokopisi.

Programlara başvuran adaylar için geçerli olan sınavlar:

 • ALES Sonuç Belgesinin geçerlik süresi 5 yıldır.
 • YDS ile e-YDS Yabancı Dil Sınavlarının geçerlik süresi 5 yıldır.
 • Türkçe &İngilizce Tezli Yüksek Lisans Programına yapılacak başvurularda YDS/YÖKDİL sınavları ile Ankara Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan yabancı dil sınavı geçerlidir.
 • Doktora Programına yapılacak başvurularda YDS/YÖKDİL sınavları ile Ankara Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan yabancı dil sınavı geçerlidir.

ÖSYM tarafından kabul edilen uluslararası geçerliği olan bir yabancı dil sınavından alınan puana eşdeğer puanınızı öğrenmek için TIKLAYINIZ.

Yükseköğretim Kurulu 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu için TIKLAYINIZ.

DEĞERLENDİRME

 • Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50’si, lisans not ortalamasının % 20’si ve bilim sınavı sonucunun % 30’u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.
 • Belgelerin onaylı örnekleri alınacak olup, sınavı kazanamayan adaylara belgeleri iade edilmeyecektir.

Başvuru Tarihleri ve Diğer Koşullar için TIKLAYINIZ.