Başvuru Koşulları

ÖN KAYIT KOŞULLARI

 • Fizik, Fizik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Nükleer Enerji Mühendisliği, Kimya, Kimya Mühendisliği, Metalürji Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümlerinden mezun olanlar başvurabilir.
 • Müracaatların https://obs.ankara.edu.tr:98/ogrenci/yonetim/enstitubasvuru.aspx web sitesinden online olarak girişinin yapılarak form ve istenen belgelerle birlikte enstitüye teslim edilmesi gerekmektedir.
 • Mülakatlar(sözlü-yazılı) ve yabancı uyruklu öğrenciler için bilim sınavı ilgili Ana Bilim Dalında yapılacaktır.
 • Öğrenimlerini Türkiye dışında tamamlamış olan Türk ve yabancı uyruklu adaylardan giriş koşullarını sağlayanların kesin kayıtları için lisans/yüksek lisans eğitimlerinin uygun olup olmadığı hakkında Enstitü tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan görüş alınacaktır.
 • Yabancı uyruklu öğrenciler lisans öğreniminin tamamını Türkçe eğitim yapan bir kurumda yapmış ise, Yüksek Lisans için TÖMER ve/veya Yunus Emre Enstitüsünden alınacak Türkçe dil belgesi koşulu aranmaz.
 • Ankara Üniversitesi dışındaki Yükseköğretim Kurumlarından mezun olanların referans mektubu getirmeleri gerekmektedir.

 

YÜKSEK LİSANS BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR ve BELGELER

 • Lisans Mezuniyet Belgesi.
 • Lisans Mezuniyet Transkripti 4’lük sistemde en az 2,50 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olmalı.( Üniversitenin not sistemi ve geçme notuna ilişkin açıklayıcı bilgi içeren döküman teslim edilecektir)
 • Tezli Yüksek Lisans için Yabancı Dil Belgesi. (YDS,ÜDS veya KPDS’den en az 50 puan gereklidir)
 • ALES (Sayısal) en az ≥60 olmalıdır.
 • 1 adet fotoğraf.
 • Nüfus cüzdanı örneği veya fotokopisi.
 • Aday Başvuru Giriş formu (https://obs.ankara.edu.tr:98/ogrenci/yonetim/enstitubasvuru.aspx adresinden giriş yapılarak bir çıktısı ve başvuru evrakları ile birlikte Enstitü Öğrenci İşlerine teslim edilecektir)

 

YABANCI DİL

a)​ Tezli Yüksek Lisans programlarına başvuran adaylar için geçerli olan sınavlar:

Sınav Türü Asgari Puan Geçerlilik Süresi
YDS 50 Süresiz
ÜDS 50 Süresiz
KPDS 50 Süresiz

 ÜDS ve KPDS’nin geçerlilik süresi YÖK tarafından değiştirildiği şekliyle kabul edilir.

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER :

 • Mezuniyet Transkripti (Yabancı Ülkelerden alınanların noterden onaylı tercüme edilmiş örneği, 1 adet)
 • Mezuniyet Belgesi (Yabancı ülkelerden alınanların noterden onaylı tercüme edilmiş örneği, 1 adet)
 • ALES Belgesi (son iki yıl içerisinde alınmış) veya uluslararası geçerliliği olan eşdeğer belgeler
 • Lisans/Yüksek Lisans son iki yılda TÖMER tarafından yapılan Türkçe Dil Sınavı C1 başarı düzeyi veya Yunus Emre Enstitüsünden alınan Türkçe yeterlilik sonuç belgesi (Yabancı uyruklu olup, orta öğrenimini, lisans veya yüksek lisans öğrenimini Türkçe eğitim-öğretim yapan bir kurumda tamamlamış olanlardan Türkçe Dil Sınav Belgesi istenmez)
 • 1 adet fotoğraf
 • Kimlik Belgesi örneği veya fotokopisi
 • Öğrenimlerini Türkiye dışında tamamlamış olan yabancı uyruklu adaylardan giriş koşullarını sağlayanların kesin kayıtları için lisans/yüksek lisans eğitimlerinin uygun olup olmadığı hakkında Enstitü tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan görüş alınacaktır.

 

DİĞER KOŞULLAR

 • Başvurular şahsen Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü Müdürlüğüne yapılacak olup, onaysız belgeler ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 • Başvuru sırasında, adayların belgelerinin asıllarını da yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

 

BAŞVURU ADRESİ

Ankara Üniversitesi Tandoğan Kampusü 
Beşevler/ANKARA
Tel: 212 85 77 /2705-2706
Fax: 215 3307
E-mail: nukbile@ankara.edu.tr
Web: www.nukbilimler.ankara.edu.tr

DEĞERLENDİRME

 • Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50’si, lisans not ortalamasının % 20’si ve mülakat sonucunun % 30’u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.
 • Belgelerin onaylı örnekleri alınacak olup, sınavı kazanamayan adaylara belgeleri iade edilmeyecektir.