Önceki Müdürlerimiz

Ömer Yavaş HTE
Kurucu Müdür

Prof. Dr. Ömer YAVAŞ
A.Ü. Mühendislik Fakültesi,
Fizik Mühendisliği Bölümü
Görev Süresi: 16.03.2010-07.04.2015
Özgeçmiş