Hakkımızda

Kuruluş

Ankara Üniversitesi bünyesinde Hızlandırıcı Teknolojileri Enstitüsü’nün (HTE) kurulması, Kalkınma Bakanlığı (DPT) tarafından desteklenen ve Ankara Üniversitesi koordinatörlüğünde Yaygınlaştırılmış Ulusal ve Uluslararası Proje formatında yürütülen ‘Türk Hızlandırıcı Merkezi (THM – http://thm.ankara.edu.tr )’ konulu üniversitelerarası projede önerilmiştir. Projenin DPT tarafından 2006 yılında kabul edilmesinin ardından enstitü kurulum çalışmaları başlamış Bakanlar Kurulu’nun 01.02.2010 tarih ve 2010/103 sayılı kararnamesi ile HTE kurulumu gerçekleşmiştir.

Misyonumuz

Ankara Üniversitesi Hızlandırıcı Teknolojileri Enstitüsü’nün misyonu, parçacık hızlandırıcıları ve dedektör teknolojilerinin ülkemizde geliştirilmesini ve yaygın kullanımını sağlamak, Ar-Ge amaçlı hızlandırıcı tesisleri kurmak ve projeler yürütmek, Türk Hızlandırıcı Merkezi’nin hayata geçirilmesini koordine etmek, hızlandırıcı teknolojileri konusunda yerli üretimin önünü açmak, CERN ve benzeri büyük ölçekli hızlandırıcı merkezleri ile işbirliğine gitmek ve hızlandırıcı ve dedektör teknolojileri alanında Ulusal farkındalık yaratarak konuyla ilgili uzmanların yetiştirilmesini sağlamaktır.

Vizyonumuz

Ankara Üniversitesi Hızlandırıcı Teknolojileri Enstitüsü’nün vizyonu, parçacık hızlandırıcıları ve teknolojileri konusunda gelişmiş ülkeler düzeyinde eğitim vermek, araştırmalar yapmak, katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesini sağlamak, hızlandırıcı tesislerinin kurulmasına ve işletilmesine önderlik etmektir. Türk Hızlandırıcı Merkezi çalışmalarında ve gelişmiş hızlandırıcı merkezleri ile ilişkilerde öncü rol oynamak ve sorumluluk üstlenmektir. Parçacık hızlandırıcıları ve dedektörleri konularında ulusal ve uluslararası araştırmacılara çalışma ortamı sağlamak ve disiplinler arası araştırma ve uygulamaları hayata geçirmektir.

Stratejik Amaç ve Hedefler
Hızlandırıcı Teknolojileri Enstitüsü’nün (HTE) stratejik amaç ve hedefleri aşağıda ana ve alt başlıklar olarak belirlenmiştir:

1. Amaç
Parçacık hızlandırıcı ve dedektör teknolojileri alanında Ar-Ge alt yapısı oluşturmak.

Bu Amaç Doğrultusundaki Stratejik Hedefler
-Parçacık hızlandırıcılarına dayalı teknolojiler konusunda farkındalık yaratmak.
-Parçacık hızlandırıcıları ve dedektör teknolojileri konusunda uzman yetiştirmek, eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek.
-Parçacık hızlandırıcıları ve dedektörlerini konu alan projeler hayat geçirmek.

2. Amaç
Parçacık hızlandırıcıları ve dektörleri için tasarım, üretim ve kullanım altyapısı oluşturmak ve geliştirmek.

Bu Amaç Doğrultusundaki Stratejik Hedefler
-Hızlandırıcı donanımlarının tasarım ve üretim altyapısını kurmak.
-TARLA  tesisinin kurulum ve işletimini koordine etmek ve tesisin Ar-Ge amacıyla kullanımını ve sürekliliğini sağlamak.
-Türk Hızlandırıcı Merkezinin tasarlanması ve hayata geçirilmesi konusunda öncü rol oynamak.

3. Amaç
İleri deneysel tekniklerin ve veri işleme tekniklerinin geliştirilmesini ve kullanılmasını sağlamak.

Bu Amaç Doğrultusundaki Stratejik Hedefler
-Parçacık demetleri ve ışınım kaynaklarının ileri tekniklerle ülkemizde kullanımını sağlamak.
-Gelişmiş hızlandırcılarda ve çarpıştırıcılarda üretilen veri işleme ve analiz alt yapısını oluşturmak, ileri deneysel teknikler geliştirmek ve kullanmak.
-İleri deneysel teknikleri kullanacak uzmanlar yetiştirmek ve bu alanda danışmanlık yapmak.