Ulusal İşbirlikteliklerimiz

Ankara Üniversitesi koordinatörlüğünde yürütülmekte olan “Türk Hızlandırıcı Merkezi Teknik Tasarımı ve Test Laboratuarları” isimli DPT-YUUP Projesi kapsamında 2005 yılında aşağıdaki Üniversite Rektörlükleri ile karşılıklı işbirliği protokolleri imzalamıştır:

Boğaziçi Üniversitesi
Doğuş Üniversitesi
Dumlupınar Üniversitesi
Erciyes Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
Niğde Üniversitesi
S.Demirel Üniversitesi
Uludağ Üniversitesi
Osmangazi Üniversitesi
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Adı geçen işbirliği protokolleri 2010 yılında yenilenmiştir.

Ayrıca, kurulumu sürmekte olan hızlandırıcı tesisi (TARLA) kapsamında 2009 yılında oluşturulan “Ulusal Kullanıcı Komitesi” çerçevesinde proje üniversitelerinin yanı sıra ODTÜ, Bilkent, Hacettepe ve Koç Üniversitelerinden akademisyenler ile işbirliğine gidilmiştir.