Run-3‘ün başlamasıyla birlikte Büyük Hadron Çarpıştırıcısı, laboratuvarda şimdiye kadar ulaşılan en yüksek enerji sınırında çalışıyor ve doğayı en küçük mesafelerden araştırıyor. CERN ve Fermilab, tüm potansiyelden yararlanmak ve bu yeni sınırlardaki olası keşiflere hazırlanmak için, genç doktora sonrası öğrencileri ve ileri düzey yüksek lisans öğrencilerini hadron çarpıştırıcısı fiziğindeki bu benzeri görülmemiş ve heyecan verici zamanlara hazırlamak amacıyla ortaklaşa bir dizi “Hadron Çarpıştırıcısı Fiziği Yaz Okulları” sunuyor.

Hedef kitle, hadron çarpıştırıcısı fiziğine büyük ilgi duyan genç doktora sonrası öğrenciler ve ileri düzey lisansüstü öğrencilerdir. Hem teorisyenlerin hem de deneycilerin başvurması teşvik edilmektedir.

Etkinlikler Fermi Ulusal Hızlandırıcı Laboratuvarı’nda gerçekleşecektir.

Başvurular tavsiye mektubu içerecek şekilde 31 Mayıs 2024‘ten önce yapılmalıdır.

Başvuru ve ayrıntılı bilgi için: https://indico.fnal.gov/event/63696/