TENMAK tarafından SESAME‘nin sunduğu fırsatları keşfetmek ve bilimsel araştırmalar için ideal bir ortam sağlayan bu merkezi daha yakından tanımak için; daimi üyesi olduğukları SESAME‘yi tanıtmak, araştırma altyapısını detaylı bir şekilde ele almak ve potansiyel fırsatlar hakkında bilgi vermek için Webinar düzenlenecektir.

Tarih: 23 Şubat 2024 Saat: 15.45-18.30

Konuşmacılar ve Konuları

  • Sinkrotronlar ve Bilimsel Açıdan Önemleri (Ercan Esen ALP)
  • SESAME ve Demethatları (Mustafa GENİŞEL)
  • Nasıl SESAME kullanıcısı olunur? (Emrah ÖZENSOY)

Katılmak için: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWZlNmY4MDItNjIyZS00NGQyLWEwYzctM2Q4NjUyMTAyO

SESAME Resmi Web Sayfası: http:\\www.sesame.org.jo 

TENMAK Resmi Web Sayfası: https://www.tenmak.gov.tr/