Lisansüstü programlarımıza kayıt hak kazanan adayların, kesin kayıt işlemleri için aşağıda belirtilen belgeleri onaylı olarak 30 Ocak – 02 Şubat 2024 tarih aralığında, başvuru ekranında aktif olacak çevrimiçi (online) belge yükleme butonu ile sisteme yüklemeleri gerekmektedir. (https://basvuru.ankara.edu.tr/)

Adayların kesin kayıt için gerekli belgeleri sisteme yüklemeleri ve 30 Ocak – 02 Şubat 2024 tarih aralığında şahsen veya noter onaylı vekalet ile Enstitümüze teslim etmeleri gerekmektedir.

**Kesin kayıt hakkı kazanan adaylarımızın evraklarında herhangi bir eksiklik, yanlışlık vb. durumlar olursa kendileri ile iletişime geçilerek düzeltmeleri sağlanacaktır.

***Lisansüstü programlara kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların, başvuru sırasında sisteme girdikleri belge ve bilgiler ile kesin kayıt işlemleri için sisteme yükleyecekleri belgeler arasında uyuşmazlık bulunduğu veya eksik belge ya da yanlış beyân olması durumunda kayıt işlemleri İPTAL edilecektir.

Kayıt için Gerekli Belgeler

1) Aday Kayıt Formu (Online kayıt işlemi sonrası alınan başvuru belgesi (pdf) tarafınızdan imzalanarak yüklenecektir.) (Başvuru çıktısını zamanında al(a)mamış adaylar basvuru.ankara.edu.tr adresinden Geçmiş Başvurular kısmından Enstitü Başvurusuna tıklayıp Güvenlik Anahtarlarıyla Başvuru Form Çıktısı butonuyla rapor alabilirler. Güvenlik Anahtarını yeniden almak isteyen adaylar Güvenlik Anahtarını Gönder butonunu kullanabilirler.)
2) 1 adet Biyometrik Fotoğraf (4.5 x 6 cm) (Son altı ay içinde çekilmiş) 
3) Diploma veya Mezuniyet Belgesi‘nin noter veya verildiği üniversitece onaylı örneği (E-devlet barkodlu belgeler geçerlidir.) (Yurt dışından müracaat edenler için mezun belgesi/diploma noterden onaylı tercüme edilmiş örneği)
4) Mezun Transkriptinin noter veya verilen üniversitece onaylı örneği (E-devlet barkodlu belgeler geçerlidir.) (Yabancı ülkelerden alınanların noterden onaylı tercüme edilmiş örneği)
5) ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) Sonuç Belgesi (Uluslararası geçerliği olan Graduate Record Examination (GRE) ve Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavlarından alınan belgeler ALES belgesi yerine geçerli sayılabilir.)
6) YDS veya Eşdeğer Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi (Adayların “2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılı için Başvuru Yapılacak Lisansüstü Programlar Listesi”ndeki dil puanı belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.) (Doktora programına öğrenci kabulünde adayların anadilleri dışında bir yabancı dilden başvuru yapılacak program için istenilen yabancı dil puanını almaları gerekmektedir.)
7) Denklik Belgesi (Yurtdışında bir yükseköğretim kurumundaki öğrenimlerinin ardından yüksek lisans veya doktora başvurusunda bulunacak Türkiye Cumhuriyeti uyruklu adayların başvuru sırasında denklik belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.)
8) T.C. Kimlik Numarası yazılı Nüfus Cüzdanı veya Kimlik Kartı örneği
9) Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için) (E-devlet barkodlu belgeler geçerlidir.)
10) Pasaport örneği (Yabancı uyruklu adaylar)
11) Lisans ve/veya lisansüstü programları Türkiye’de bir yükseköğretim kurumunda tamamlamış olanlar hariç, yabancı uyruklu kontenjanından eğitim dili Türkçe olan programlara başvuran adayların Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi(TÖMER)’nden alacakları C1 düzeyinde Türkçe yeterlik belgesi ibraz etmeleri zorunludur.

Sorularınızı ve belge yükleme sırasında karşılaştığınız problemleri hte@ankara.edu.tr e-posta adresinden ve 0(312) 485 37 45 485 13 77 telefon numaralarından iletebilirsiniz