Bir Hızlandırıcı Fiziği Programı: POISSON SUPERFISH

Dr. Öğr. Üyesi Ümit KAYA

Tarih: 27 Aralık 2023

Program: 10.00 (Tanıtım) 13.30 (Uygulama)

Yer: Ankara Üniversitesi Hızlandırıcı Teknolojileri Enstitüsü

Başvuru İçin: hte@ankara.edu.tr

***Eğitim yüz yüze düzenlenecektir. Kurs ücretsizdir.