Temel CST (Computer Simulation Technology) Kursu

Öğr. Gör. Çağlar KAYA

Tarih: 30 Kasım 2023

Program: 10.00-12.00 (Temel CST)

                  13.30-16.00 (CST Uygulaması)

Yer: Ankara Üniversitesi Hızlandırıcı Teknolojileri Enstitüsü

Başvuru İçin: hte@ankara.edu.tr

***Kurs yüz yüze düzenlenecektir.