2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takviminde yapılan değişiklik hakkında alınan Üniversitemiz Senatosu’nun 28/08/2023 tarih ve 611/5690 sayılı kararı ile Akademik Takvim değişikliği yapılmıştır.

2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takvimi

Senato Karar Örneği