ASİL
Utku ULUSOY
Melike KAYA
Ahmet Cihat KAHRAMAN
Hüseyin Sertaç SÜMER
Gazi Yener BOZKURT
Ahmet ÇİFCİ
Mustafa Eren POYRAZ
Mert KILTAR
Selçuk ÜSTÜNDAĞ
Feyzanur ŞENTÜRK
Samet ARSLANTÜRK
Eren YAZICI

 

YEDEKLER
Onur GÖNÜLAL
Ramazan Kadir ZENGİN
Seyit Serkan ÖZTEMİZ
İsmail Can ERTUNÇ
Nidanur TURAN
Batuhan ANRALIGİL

 

Lisansüstü programlara girmeye hak kazanan adayların, kesin kayıt işlemleri için aşağıda belirtilen belgelerin asıllarını en geç 30 Temmuz 2021 tarihine kadar Hızlandırıcı Teknolojileri Enstitüsü Müdürlüğü’nün Ankara Üniversitesi Hızlandırıcı Teknolojileri Enstitüsü Gölbaşı Kampüsü, 06830 Gölbaşı/Ankara adresine kargo ya da şahsen iletmeleri gerekmektedir.

Senato kararı gereğince, lisansüstü programlara kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların, başvuru sırasında sisteme girdikleri belge ve bilgiler ile kesin kayıt işlemleri için enstitüye iletecekleri belgeler arasında uyuşmazlık bulunduğu veya eksik belge ya da yanlış beyân olması ya da sözkonusu belgelerin kuruma iletilmemesi  durumunda, Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 53/3 maddesi gereğince bu durumdaki adayların kayıt işlemleri iptal edilecektir.

KESİN KAYIT İÇİN İSTENİLEN BELGELER:

 1. Başvuru sırasında başvuru ekranından alınan Enstitü Başvuru Bilgi Formu Öğrenci Bilgileri (Başvuru Çıktısı İmzalı olacak)
 2. Yeni çekilmiş 2 (iki) adet biyometrik fotoğraf (4.5 x 6 cm.) (Madde 53-a-6)
 3. Diploma veya Mezuniyet Belgesinin (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların noterden onaylı tercümeleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınmış denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği) noter veya verildiği üniversitece onaylı örneği  (Madde 53-a-1) (E-DEVLET ÜZERİNDEN ALINAN MEZUNİYET BELGELERİ DE GEÇERLİDİR)
 4. Not Döküm Belgesi (Transkript) noter veya verilen üniversitece onaylı örneği (Yabancı ülkelerden alınanların noter onaylı tercümesi) (Madde 53-a-3)
 5. Askerlikle ilişiğinin bulunmadığına dair belge (Askerliğini yapmış olanlar için terhis belgesinin onaylı örneği; askerliğini yapmamış olanlar için ise askerlik daire başkanlığından alınacak yeni tarihli askerlik durum belgesi) (Madde 53-a-7) (E-DEVLET ÜZERİNDEN ALINAN BELGELER DE GEÇERLİDİR)
 6. T.C. Kimlik Kartı veya E- devlet üzerinden alınan vukuatlı nüfus kayıt örneği belgesi(Madde 53-a-5)
 7. ALES veya eşdeğer sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı (Madde 53-a-2)
 8. YDS veya eşdeğer sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı (Madde 53-a-4)
 9. Referans Mektubu
 10. Niyet Mektubu
 11. CV

İstenen belgeleri dosya sıralamasına göre Enstitüye teslim edilecektir.

 

Enstitümüze Başvuru Yapan Öğrencilerin, Enstitüye Başvuru Belgelerini Dosyalama Sıralaması

 1. Başvuru Bilgi Formu
 2. TC Kimlik numarası bulunan Nüfus Cüzdanı (Fotokopisi Onaylı/Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği)
 3. Mezuniyet Belgesi ( Diplomanın verilen üniversiteden onaylı örneği) (Yabancı Öğrencilerin Noter onaylı ve tercümeli )
 4. Transkript Onaylı (Yabancı Öğrencilerin Noter onaylı ve tercümeli)
 5. ALES Sonuç Belgesi (Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen uluslararası geçerliği olan Graduate Record Examination (GRE) ve Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavlarından alınan belgeler ALES belgesi yerine geçerli sayılabilir.)
 6. Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi “2019-20 Eğitim-Öğretim yılı Güz Yarıyılı için Başvuru Yapılacak Lisansüstü Programlar Listesi”nde yer alan puanları almaları gerekmektedir.
 7. Referans Mektubu
 8. Niyet Mektubu
 9. CV
 10. Askerlikle ilişiğinin bulunmadığına dair belge
 11. Biyometrik Resim 2 adet (4,5×6 cm)

 

Yabancı Uyruklu öğrenciler

 1. Yabancı Öğrenciler İçin Pasaport Fotokopisi Onaylı
 2. Yabancı Öğrenciler için Denklik Belgesi
 3. Türkçe Yeterlilik Belgesi

 

Not: Enstitümüzde belge onaylama işlemi yapılmamaktadır. Teslim etmiş olduğunuz belgelerin onaylı olması gerekmektedir.