Türk Hızlandırıcı Merkezi’nin ilk tesisi olarak kurulumu sürmekte olan Elektron Hızlandırıcısı ve Lazer Tesisi (TARLA) ekibi, 2011 yılından bu yana yürütmekte olduğu çalışmalar sonucunda SEL (Serbest Elektron Lazer) üretimi amacıyla elektron hızlandırıcısının ilk demetini 11 Nisan 2013 tarihinde 170 keV enerji ile elde etmiştir. Çalışmalarda, personel güvenliği açısından elektron durdurucusuna yerleştirilen alan detektörleri ile düzenli olarak yapılan radyasyon doz ölçümleri ve kişisel dozimetreler kullanılmaktadır. Yüksek voltaj çalışmaları geliştirilerek daha yüksek enerjili (250 keV) DC elektron demeti üretildikten sonra atmalı yapıda elektron demeti (13 MHz.) üretimi hedeflenmektedir. Gerekli olan elektron diagnostik ekipmanlarını kullanarak elektron parametreleri optimize edildikten sonra ana hızlandırıcı binasına monte edilecek olan enjektör hattına 2014 yılında temin edilecek olan süperiletken modüller dahil edilerek elektron demet enerjisi 40 MeV’e kadar yükseltilecektir.